Послуги

Технічна діагностика, технічні огляди, паспортизація

ТОВ «Науково-виробнича фірма «Зонд» надає послуги з експертного обстеження (технічного діагностування), технічних оглядів (у тому числі первинного, періодичного (чергового повного та часткового), позачергового), паспортизації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки згідно Дозволу Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки України №389.15.30 (дійсний до 27.05.2020 р.) та є уповноваженою організацією відповідно до Наказу Держгірпромнагляду №59 від 15.03.2010 р.

Експертиза підприємств

ТОВ «Науково-виробнича фірма «Зонд» надає послуги з проведення експертизи підприємства щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт; під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання та їх відповідності вимогам зазначеного законодавства; проведення експертизи підприємства щодо відповідності таких машин, механізмів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

#

Розробка нормативних документів

ТОВ «Науково-виробнича фірма «Зонд» має значний досвід у розробленні нормативних документів різних видів – методик, технічних умов, стандартів організації України, національних стандартів України та стандартів, що гармонізовані з міжнародними та європейськими – для нафтогазової та суміжних галузей промисловості.

Сертифікаційні випробування

Проведення випробувань з метою оцінки відповідності виробів в заявленій галузі діяльності, оформлення результатів випробувань, визначення придатності та відповідності виробів нормативним документам, зокрема відповідності вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 згідно Атестату про акредитацію №2Т593 (дійсний до 27.08.2018 р.)